home accommodatie verhuur aanbod verenigingen organisatie contact
logo

Organisatie

De Wielepet is in 1990 gebouwd en in 2010 verbouwd en gerenoveerd. De stichtingsvorm komt tegemoet aan de algemene behoefte aan openbaarheid van bestuur en biedt democratische waarborgen. Doel van de stichting is het besturen en beheren van de sporthal d.m.v. een zo optimaal mogelijk sportgebruik. De belangen van de Monsterse sportverenigingen en het gymnastiekonderwijs voor basisscholen hebben hierbij de hoogste prioriteit.

Sponsoring

Vind jouw bedrijf het bevorderen van sport en ontmoeting ook zo ontzettend belangrijk en zou je graag je steentje willen bijdragen? Dan is het sponseren van De Wielepet misschien wel iets voor jou. Er zijn diverse manieren van sponsoring mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met René van Dijk.

Onderstaande bedrijven zijn al vriend van De Wielepet. Jouw bedrijf kan hierbij komen te staan.

Gebruikersplatform

Door de oprichting van een gebruikersplatform wordt de medezeggenschap van de gebruikers, zijnde de verenigingen, geregeld. De leden van dit platform leveren een bijdrage voor een optimaal gebruik van de sporthal. Tevens organiseert zij jaarlijks een sportkennismakingsdag. In het platform zijn de volgende verenigingen vertegenwoordigd:

Bestuur

Sporthal de Wielepet is een gemeentelijke sporthal die in exploitatie is gegeven aan Stichting De Wielepet. De samenstelling van het bestuur van de stichting is als volgt:

C.L.M. Hoppenbrouwer; voorzitter
J.E. Spies; secretaris
P. van Weeren; penningmeester
K. de Niet; communicatie en commerciële zaken
A. Bogaard; vastgoedbeheer
J. Bogaard; coördinatie beheer, klantcontacten en verenigingsondersteuning
K.J. Haringa; beheer en veiligheid

Lees hier onze bestuurswijzer.

Het bestuur laat zich bijstaan door: R. van Dijk; beheerder

OMHOOG